Bảo mật thông tin

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin. Chúng tôi sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Thông tin của quý khách trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Sau khi quý khách hoàn thành quá trình đặt hàng, quý khách sẽ thoát khỏi chế độ an toàn.Chúng tôi không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật. Và khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Đi Outdoor cung cấp dịch vụ/tiện ích cho khách hàng. (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp. Và phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.Đi Outdoor cam kết tất cả các thông tin và dữ liệu Khách hàng điều được bảo mật. Và chỉ dùng cho việc giao dịch đơn hàng hoặc chăm sóc khách hàng. Không phát tán hay để lộ thông tin cá nhân khách hàng.
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
ĐI OUTDOORĐịa chỉ: 16 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng .Điện thoại: 0979.729.140 – 0905.083.912