Đây là tập hợp nguồn cung cấp kiến thức từ những kinh nghiệm của Đi Outdoor đúc kết và sưu tầm được. Tất cả thông tin bạn cần: kỹ năng cho người mới bắt đầu, lựa chọn và bảo trì thiết bị của bạn, cách khắc phục và xử lý. Đây có thể là cẩm nang bạn đang cần đáp ứng đầy đủ những thứ bạn cần và giúp bạn có một cuộc phiêu lưu đầy thú vị sắp tới.