Phượt Là Gì? Định Nghĩa Của Phượt?

1 Reviews
“Phượt” là một từ đã rất quen thuộc trong giới trẻ ngày nay. Không ai định nghĩa chính xác được từ “Phượt” là gì nhưng theo ý kiến cá nhân của Đi Outdoor thì “Phượt là những c...