Phượt Là Gì? Định Nghĩa Của Phượt?

“Phượt” là một từ đã rất quen thuộc trong giới trẻ ngày nay. Không ai định nghĩa chính xác được từ “Phượt” là gì nhưng theo ý kiến cá nhân của Đi Outdoor thì “Phượt là những chuyến đi mang ý nghĩa refesh bản thân”. Chúng ta có thể phượt bằng xe máy, ...

Đọc tiếp