Đánh Giá kìm Đa Năng Leatherman Surge

Đánh Giá Kìm Đa Năng Leatherman Surge

16 Reviews
Khi bạn cần một dụng cụ đa năng khỏe, chuyên làm những việc nặng, có thể chịu đựng được việc sử dụng thường xuyên hết ngày này qua ngày khác thì đó chính là Surge của Leatherm...