,

Dao ATM gấp gọn bỏ túi dao mini


25.000 

Dao ATM gấp gọn bỏ túi- Dao mini

Tên sản phẩm: Dao ATM gấp gọn bỏ túi dao mini
Chất liệu sản phẩm: thép không gỉ + nhựa
Trọng lượng sản phẩm: 15g
Kích thước sản phẩm: 8.6cm × 5.4cm × 0.2cm (sau khi gấp: lưỡi 6.3cm chiều dài 14.5cm)
Kích thước gói: 7.6cm * 5.4cm* 0.3cm

Hình ảnh chi tiết sản phẩm Dao ATM gấp gọn bỏ túi dao mini:

dao atm, dao gấp gọn, dao bỏ túi, dao mini dao atm, dao gấp gọn, dao bỏ túi, dao mini dao atm, dao gấp gọn, dao bỏ túi, dao mini dao atm, dao gấp gọn, dao bỏ túi, dao mini dao atm, dao gấp gọn, dao bỏ túi, dao mini dao atm, dao gấp gọn, dao bỏ túi, dao mini dao atm, dao gấp gọn, dao bỏ túi, dao mini dao atm, dao gấp gọn, dao bỏ túi, dao mini

Trọng lượng100 g