,

Móc chìa khóa dây kéo chống thất lạc 65cm


So sánh

45.000 

Móc chìa khóa dây kéo chống thất lạc 65cm

Tên sản phẩm: Móc chìa khóa dây kéo chống thất lạc 65cm

Đường kính: 4cm

Trọng lượng: 30 gram

Chiều dài dây cáp: 65cm

Hình ảnh chi tiết sản phẩm Móc chìa khóa dây kéo chống thất lạc 65cm:

móc khóa, móc khóa kéo, móc khóa đa năng, móc treo chìa khóa, móc khóa chống thất lạc móc khóa, móc khóa kéo, móc khóa đa năng, móc treo chìa khóa, móc khóa chống thất lạc móc khóa, móc khóa kéo, móc khóa đa năng, móc treo chìa khóa, móc khóa chống thất lạc móc khóa, móc khóa kéo, móc khóa đa năng, móc treo chìa khóa, móc khóa chống thất lạc móc khóa, móc khóa kéo, móc khóa đa năng, móc treo chìa khóa, móc khóa chống thất lạc móc khóa, móc khóa kéo, móc khóa đa năng, móc treo chìa khóa, móc khóa chống thất lạc

Trọng lượng100 g