Đi Outdoor luôn luôn “ĐẢM BẢO HÀI LÒNG”. Rất mong bạn thứ lỗi cho những thiếu xót hiện tại Đi Outdoor, Đi Outdoor sẽ thay đổi để phục vụ bạn ngày càng tốt hơn.

Hãy nói về điều bạn đang bực bội hoặc không hài lòng về Đi Outdoor (hy vọng bạn sẽ nói càng nhiều càng tốt)